OVK Vacancies 2022 Apply For Internal Auditor Jobs @ OVK Careers Page |

OVK Vacancies Internal Auditor Jobs Vacancies | South Africa Jobs In OVK | Vacancies In OVK South Africa | Jobs On OVK Careers Portal At www.ovk.co.za | South Africa Government Job Vacancies 2022 | Jobs Near Me |

Job Seekers In South Africa Who Are Searching For Careers In OVK , There Are Great Opportunities On OVK Careers Portal. OVK Recently Published A Notification For Hiring For Internal Auditor, Candidates Who Are Interested And Keep Eligibility For Hiring Position. Check All Details About OVK Internal Auditor Jobs. Then Apply For Internal Auditor Jobs In OVK South Africa. But Before Apply Also Visit OVK ‘s Official Website.

OVK Jobs 2022 Internal Auditor Jobs in South Africa

OVK Recently Published A Notification For Hiring For Internal Auditor, Candidates Who Are Interested And Keep Eligibility For Hiring Position. Check All Details About OVK Internal Auditor Job Vacancy In South Africa. Candidates who have Enough Educational Qualification And Experience can apply for OVK Jobs Vacancy 2022 . The Company will pay A Expected monthly salary Of ZAR 29700.00 per month  after selection.

OVK South Africa Internal Auditor Jobs Briefed Summary According to Official OVK Vacancies Portal

Hiring Agency OVK South Africa
Job Role Internal Auditor
Job Location Bloemfontein, Free State
Salary / Payout  Expected. Pay Of ZAR 29700.00 per month
Type Of Job South Africa Jobs

Detailed Job Description

Provinsie : Vrystaat
Stad/Dorp : Bloemfontein
Kontrak : Permanente
Sektor : Internal Auditor
Sluitingsdatum : Vrydag, 14 Oktober 2022

Kern doel van die pos:

Die effektiewe beplanning en uitvoering van interne oudit opdragte en saamstelling van interne oudit verslae.

Minimum Vereistes:

 • Toepaslike B- of B. Hons Graad;
 • 3 jaar ondervinding in die rekeningkunde of oudit bedryf;
 • Voltooide leerling rekenmeesterskap en SAIPA of SAICA lidmaatskap ‘n sterk aanbeveling;
 • Geldige rybewys.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Sterk analitiese en syfervaardighede;
 • Goeie organisasie vermoë;
 • Onafhanklikheid en vermoë om onder druk te kan funksioneer;
 • Moet vertroulikheid kan handhaaf;
 • Goeie interpersoonlike vaardighede;
 • Objektiwiteit, konsekwentheid en sterk verslagsdoeningsvaardighede;

Verantwoordelikhede:

 • Beplanning en uitvoering van interne oudit opdragte en spesiale ondersoeke;
 • Dokumentering van bevindinge en die samestelling van interne oudit verslae.


Main purpose of the position:

Effective planning and execution of internal audit assignments and the compilation of internal audit reports.

Minimum Requirements:

 • Relevant B.- or B. Hons degree;
 • 3 years’ experience in the accounting or audit environment;
 • Completed articles and SAIPA or SAICA membership strongly recommended;
 • Valid driver’s license.

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Strong analytical and numerical skills;
 • Good organisational skills;
 • Must be able to function independently and thrive under pressure;
 • Must be able to maintain confidentiality;
 • The ability to maintain good interpersonal relationships;
 • Objective, consistent and strong report writing skills;
 • Business insight.

Responsibilities:

 • The planning and execution of internal audits and ad-hoc assignments;
 • The documentation of findings and compilation of internal audit reports.

Apply Now

Leave a Comment